קבוצת עזריאלי

קבוצת עזריאלי

הקבוצה עוסקת כ- 30 שנה בייזום, הקמה, פיתוח וניהול של קניונים ומשרדים.
 
קבוצת עזריאלי בע"מ הינה חברת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל ומבין 10 החברות המובילות במשק.
        
החברה נסחרת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15 בבורסה לניירות ערך בת"א, והינה החברה הישראלית היחידה הנכללת במדד EPRA 
 
כ – 90% משווי הנדל"ן המניב להשקעה ובהקמה הינו בישראל.
 
הקבוצה הינה בעלת השליטה בחברת גרנית הכרמל השקעות בע"מ וכוללת את החברות הבנות סונול, סופרגז ו – GES.
 
בנוסף, מחזיקה הקבוצה ב – 20% מחברת כרטיסי האשראי לאומי קארד וב – 4.8% מבנק לאומי.
 
לקבוצת עזריאלי מחויבות עמוקה לשיפור וקידום הקהילה, והאחריות החברתית הינה חלק בלתי נפרד מתכנית העבודה  העסקית של החברה.